Kurs przeznaczony dla młodzieży. Grupy dopasowane są pod względem poziomu języka oraz wieku uczestników. Podczas tego kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych oraz pisanych. Poznają oraz trenują niezbędne struktury i zagadnienia gramatyczne. Zajęcia bazują na różnorodnych metodach nauczania dopasowanych indywidualnie do potrzeb oraz sposobu uczenia się słuchaczy

KURSY MATURALNE

Kurs dla maturzystów, którzy chcą przygotować się rzetelnie do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Uczniowie uczą się w trybie 2 x 2 czyli dwa spotkania tygodniowo po dwie godziny (90min).

W ramach kursu uczniowie:

  • rozwiązują liczne testy maturalne,
  • nadrabiają ewentualne zaległości szkolne,
  • omawiają słownictwo z 15 maturalnych bloków tematycznych,
  • ćwiczą rozumienie ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem,
  • omawiają i trenują krótkie i długie formy wypowiedzi pisemnej,
  • trenują wypowiedzi oraz dialogi przygotowując się do matury ustnej,
  • piszą próbny egzamin maturalny,
  • zostają ocenieni według standardów egzaminu maturalnego, mając realny obraz swoich umiejętności