Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a każde spotkanie  trwa 45 minut .Wykorzystywane materiały dydaktyczne opracowane zostały przez światowych ekspertów tak, by stworzyć dzieciom wymarzone warunki do przyswajania języka angielskiego:

  • nauka angielskiego polega głównie na budowaniu umiejętności komunikacyjnych u dzieci, czyli skutecznnego posługiwania się językiem w mowie;
  • multisensoryczne gry motywują do nauki, angażując dzieci do poznawania języka wszystkimi zmysłami;
  • krótkie filmy oraz interaktywne ćwiczenia na tablicy multimedialnej wzbogacają lekcje;
  • piosenki, naklejki, kolorowanki i zabawy ruchowe sprawiają, że na zajęciach nie ma czasu na nudę.

W podręcznikach dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej znajdują się także lekcje integrujące naukę języka z innymi obszarami edukacji wczesnoszkolnej ? edukacją muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

Dzięki wykorzystaniu na zajęciach tablic interaktywnych ze specjalnym oprogramowaniem zintegrowanym z podręcznikiem, zajęcia są jeszcze bardziej wciągające. Interaktywne ćwiczenia rozwiązywane na tablicy multimedialnej angażują nawet największych rozrabiaków, filmy odtwarzane na tablicy zamieniają klasę w małą salę kinową, interaktywne karty obrazkowe wraz z nagraniem prezentowanych słów ułatwiają wprowadzanie i powtarzanie materiału.